זיכרון, צמיחה ותקומה.

השנה נקדיש את פועלנו לזיכרון נופלי המלחמה ותקומת הדרום.

נשמח לתרומתכם להענק הסיכות למשפחות השכולות

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה