flower

בשנה בה אדמת הארץ נספגה בדם גיבורים, אנו זוכרים את צוואתם: חיים ותקומה.

ביום הזיכרון הקרוב נענוד כולנו את סיכת פרח דם המכבים המסמלת ומזכירה את הצמיחה למרות ומתוך השכול והשבר.

מכירת סיכות דם המכבים מהווה מגבית לאומית לתמיכה במשפחות שכולות ובהנצחתם של חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.

השנה ניתן יהיה לקבל את הסיכות שלנו באחת מהעמדות שיפתחו בקניונים ובמקומות מרכזיים ברחבי הארץ בימים שלפני יום הזיכרון. רשימת העמדות המלאה תפורסם בהקדם.


להזמנת סיכות בכמויות גדולות לקבוצות, מוסדות וארגונים ניתן ליצור קשר עם מיקי:

058-6990263 | info@redeverlasting.com


בנוסף לרכישת הסיכות, ניתן לתרום לפעילות העמותה להנצחת חללי צה"ל ופעולות האיבה ולתמיכה במשפחות השכול על ידי מיזמי תקומה וצמיחה

תרומה

*בני משפחות שכולות מוזמנים לאסוף סיכות ללא תשלום מהעמדות הפתוחות

אנחנו מגש הכסף שעליו לך
ניתנה מדינת היהודים