flower

זיכרון, צמיחה ותקומה.

השתתפו בזיכרון הנופלים ותקומת הארץ.

בשנה בה אדמת הארץ נספגה בדם גיבורים וגיבורות של ה7 לאוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, אנו זוכרים את צוואתם: צמיחה ותקומה.

בימים אלו, עובדי העמותה מגוייסים כולם למאמץ המלחמה ואנו נאלצים למקד את פעילותנו.

עד לפתיחת האתר להזמנות, נשמח לתרומתכם לחלוקת הפרחים למשפחות השכולות.

השנה נקדיש את פועלנו לזיכרון נופלי המלחמה ותקומת הדרום.

תרומה

אנחנו מגש הכסף שעליו לך
ניתנה מדינת היהודים